top of page
Image by Samuel Regan-Asante

Pamiętajmy,
że mamy nie tylko 
odpowiedzialność 
za słowo, ale
również za  skutki  jakie wywołuje.

Image by Marko Tuđan
Image by isco
Image by Samuel Regan-Asante
About

Stalking to nękanie, prześladowanie, śledzenie, osaczanie pokrzywdzonego. Utrudnianie życia drugiej osobie, zagrożenie jej bezpieczeństwu. Zastraszanie oraz naruszenie prawa do prywatności i życia własnym życiem, nagabywanie, narzucanie niechcianego towarzystwa. Poniżenie i udręczenie drugiej osoby. 

 

Podszywanie się to przywłaszczenie tożsamości innego człowieka w celu wyrządzanie szkody osobistej i/lub majątkowej.

Czym  jest stalking?

About

O STALKING.ORG.PL

Strona internetowa poświęcona przestępstwom uporczywego nękania (stalking) i podszywania się

- art. 190a Kodeksu Karnego.

Image by visuals
Image by Marcus Loke
Image by LinkedIn Sales Solutions
Image by Peter Amende

INFORMACJE

O

STALKINGU

Przeczytaj wywiad z kryminologiem. Zobacz, na czym polega uporczywe nękanie. Kim jest stalker, jakie kierują nim motywy & co próbuje osiągnąć?

CO ROBIĆ

&

JAK POMÓC

Sprawdź, gdzie znaleźć darmową pomoc prawną i psychologiczną. Przeczytaj, gdzie i jak zgłosić stalking. Zobacz, jak stalking wpływa na pokrzywdzonych. 

POSTĘPOWANIE KARNE

W PRAKTYCE

 

Przeczytaj, jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonym. Przekonaj się, jak ważny jest wybór profesjonalnego pełnomocnika na przykładzie niedbałej i lekceważącej pracy adwokat Angeliki Mazur-Kubowicz z Krakowa.

REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA NA PRZEMOC

Zobacz, jak reaguje społeczeństwo na przemoc & jak zachowuje się środowisko prawnicze. Zapoznaj się ze statystyką stalkingu. Sprawdź, jak wiele osób dotyka problem prześladowania.

MOTYWY & CELE

Hejt zaczyna się niewinnie, z czasem przeradza się w coraz to bardziej uciążliwe i agresywne zachowania, często proporcjonalnie do braku działań organów ścigania i przyzwolenia środowiska. 

 

Za motywy wskazuje się m.in. kompleksy, indywidualną zemstę, zazdrość i zawiść, negatywne postrzeganie własnej osoby, chęć zwrócenia uwagi.

Motywy
Image by Morgan Sarkissian
Image by Bjorn Pierre

KOMPLEKSY

Cel: Ukaranie swojej ofiary, zniszczenie jej dobrego imienia, odebranie zasobów jakie zgromadziła, pozbawienie wiarygodności.

INDYWIDUALNA  ZEMSTA

Cel: Doprowadzenie do odrzucenia społecznego. Pokrzywdzony, który zdobywa zasoby będące poza zasięgiem sprawcy, ma je utracić, cierpieć i poczuć się tak samo źle jak agresor.

ZAWIŚĆ  &  ZAZDROŚĆ

Cel: Szkalowanie, zaszczucie i zastraszenie pokrzywdzonego. Doprowadzenie do utraty zainteresowania innych osób - poszkodowany ma stać się przeciętny, nieatrakcyjny, ubogi.

Image by Sincerely Media
Image by Alex Vasey

NEGATYWNE POSTRZEGANIE
WŁASNEJ  OSOBY

Cel: Ośmieszenie i wykpienie pokrzywdzonego. Stalker chce dać nauczkę, zaszkodzić swojej ofierze poprzez zdyskredytowanie jej osoby.

POTRZEBA 

ZWRÓCENIA

UWAGI

Cel: Zyskanie upragnionej pozycji bez posiadania własnych zasobów, co powoduje dowartościowanie stalkera. Poniżenie pokrzywdzonego poprzez negatywne odwołanie się do jego zasobów.

STATYSTYKA SKAZAŃ

Statystyka skazań w latach 2011-2020 za przestępstwo stalkingu w Polsce oraz

ogólnopolskie badanie z 2010 roku przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.​ 

Dane opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępne na: isws.ms.gov.pl i gov.pl

Statystyka
Image by Mika Baumeister
Poranna kawa i papier
Image by Ahmed Ali

800.000 KOBIET...

 

...było nękanych w 2016 roku, co stanowi 2,1% wszystkich mieszkańców Polski.

 

Szacuje się, że w latach 2005-2010 pokrzywdzonymi przestępstwem stalkingu było ponad 3 mln Polaków.

70% POLAKÓW...

 

...zostało pokrzywdzonych przez rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw i plotek na ich temat. Co 3 respondent obawiał się wyjść z domu.

Co 6 pokrzywdzony w wyniku uporczywego nękania utracił pracę, a co 9 zmuszony był do zmiany miejsca zamieszkania.

263 STALKERÓW...

 

...tylko tylu zostało skazanych na bezwzgędne pozbawienie wolności w 2020 roku.

 

W 2020 roku skazanych zostało tylko 1497 oskarżonych, z czego 1234 pozostało na wolności.

STALKING. POZNAJ. NAZWIJ.

ZATRZYMAJ.

About
Image by Seven Shooter

Stalking.
Know it. Name it.
Stop it.

Działania stalkera i jego adoratorów to czyny, które zabierają ludziom prywatność, godność i spokój, pozbawiają poczucia bezpieczeństwa, zaszczuwają i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Puszczanie nieprawdziwych informacji w obieg może bezpowrotnie zniszczyć komuś innemu życie i doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że mamy nie tylko odpowiedzialność za słowo, ale również za skutki jakie wywołuje.

Serwis internetowy skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką stalkingu. Celem jest zwrócenie uwagi na powszechny obecnie problem, który to jest lekceważony i pomijany przez organy ścigania w Polsce, co powoduje, że przepis art. 190a Kodeksu karnego jest martwy.

Głównym zamysłem jest zwiększenie świadomości społecznej, poszerzenie dostępu do informacji psychologicznych i prawnych, mechanizmów popełniania przestępstwa uporczywego nękania oraz przywłaszczenia tożsamości, motywacji do aktywnego walczenia o swoje prawa, prawa członków swojej rodziny, bliskich, osób z otoczenia pomimo niskiej wydolności organów ścigania, tak by koszmarna sprawa była tylko chwilą, która właśnie mija.

GASLIGHTING. 

Forma przemocy psychicznej polegająca na  manipulacji, w której agresor umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości co do jej pamięci, percepcji. Ofiara słyszy, że jest przewrażliwiona, słaba psychicznie, wymyśla, histeryzuje, przesadza, widzi rzeczy, których nie ma, jest chora i ma urojenia. Agresor zrzuca winę na ofiarę. Pokrzywdzony ma poczuć się słaby, samotny, bezsilny, niewarty zainteresowania, nudny. Mechanizm występuje w relacjach społecznych, damsko-męskich, rodzinnych, służbowych. Pokrzywdzony ma zignorować fakty i uwierzyć w interpretację agresora.

Image by Kevin Durant

Stalking. 
Jak rozpoznać?

Stalking to poszczególne czyny przestępstwa uporczywego nękania, które mogą być bezpośrednio nakierowane na ofiarę, związane z mieniem poszkodowanego, popełnione przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (cyberstalking), przy pomocy osób trzecich lub w postaci cyberprzemocy.

Prawo
stalking.org.pl - stalking | informacje | pomoc prawna

CO ROBIĆ I
JAK POMÓC?

Stalking jest uznany za problem zdrowia publicznego. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) opracowało specjalne wytyczne, tzw. pakiety techniczne (identyczne jak w przypadku wytycznych chorób), aby pomóc państwom i społecznościom w wykorzystaniu najlepszych dostępnych metod w celu zapobiegania przemocy.

HEJT 

Hejt oznacza kłótliwe, agresywne działania mające na celu obrazić, znieważyć, wyzwać, ośmieszyć adresata. Mowa nienawiści to przestępstwo wg. definicji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Prawa i
obowiązki
pokrzywdzonych

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.

stalking.org.pl - stalking | informacje | pomoc prawna
Art. 190a KK

ART. 190A KODEKSU KARNEGO

§1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,


podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie,

 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

§4. Ściganie przestępstwa określonego w §1 lub §2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Image by Dyana Wing So
Reakcja

REAKCJA OTOCZENIA NA PRZEMOC

Czy pokrzywdzeni rzeczywiście mogą liczyć na realną pomoc fundacji?

Przeczytaj, jak na stalking reaguje otoczenie, w tym prawnicy.

Image by Victor Malyushev

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

W opublikowanych skanach pism i publicznych wystąpieniach opisana została reakcja Adama Bodnara, jako RPO 7. kadencji. Efekty pracy są zaprzeczeniem medialnych wystąpień Bodnara.

Tworzenie plakatów

FUNDACJE

Czy fundacje w Polsce udzielają wsparcia pokrzywdzonym? Osoby dotknięte stalkingiem powinny otrzymać realną pomoc od organizacji pozarządowych. Czy w rzeczywistości liczy się kreacja przy zapalonej lampce kamery, a nie człowiek? Zobacz jak wygląda praca fundacji w praktyce.

Vintage Socks

ŚRODOWISKO PRAWNICZE

Którzy prawnicy cenią łajdactwo i brak przyzwoitości? Paweł Bukiel z Wolf Theiss zaprasza do baru ludzi, którzy przegrali ze mną w sądzie, prezentuje swoją kulturę polegającą na schlaniu się i powielaniu pomówień umieszczonych w odpowiedzi na mój pozew. Jego ojciec porównuje aktorki do prostytutek na łamach prasy.

WOLF THEISS

Paweł Bukiel podczas libacji alkoholowej w barze recytuje zarobki swoich kolegów z firmy, powołuje się na swoje znajomości, "wszędzie" ma kolegów i wszystko załatwi, obmawia współpracowników, wylewnie relacjonuje sprawy sądowe, które Wolf Theiss przegrywa oraz aranżuje spotkania z człowiekiem, który następnie chodził za mną, zaczepiał mnie oraz demolował moje mieszkanie, pozbawiając mnie poczucia bezpieczeństwa, miejsca zamieszkania i uniemożliwiając mi normalne funkcjonowanie. Bukiel to środowisko prostactwa, które przegrało ze mną sprawę w jednym z warszawskich sądów, Bubla&Zielinko, kreatur ze środowiska mojego stalkera, EWSPiA etc. Mimo wniosku o ściganie Bukiel jest bezkarny. Ta fałszywa kreatura niszczy innych ludzi, w e-mailach Bukiel pisze, że "nie zna się na prawie", jawnie wspierając przemoc wobec kobiet, którą sam stosuje. Ten człowiek w czasie pracy w biurze firmy Wolf Theiss wyśpiewywał wulgarne piłkarskie przyśpiewki i obrażał w nich kibiców innych drużyn piłkarskich niż warszawska Legia, co sprawiało mu ogrom radości. 

Paweł  Bukiel  

z  firmy  prawniczej  Wolf  Theiss

molestuje  kobiety.

Ojciec  Pawła  Bukiela  

w  mediach  porównuje  się

do  Jezusa  Chrystusa

a  wybitne  aktorki 

do  prostytutek.

 

 

- szybka kariera aplikanta Bukiela

Zrzut ekranu 2022-12-27 o 06.17.15.png
Zrzut ekranu 2022-12-27 o 06.42.46.png
Zrzut ekranu 2022-12-27 o 06.40.56.png
stalking.org.pl _ stalking _ informacje _ pomoc prawna
Zrzut ekranu 2022-12-27 o 06.41.57.png
stalking.org.pl _ stalking _ informacje _ pomoc prawna
Adwokatura

PRACA ADWOKATÓW W PRAKTYCE

Zobacz, jak ważny jest wybór rzetelnego pełnomocnika na przykładzie pracy adwokatów w praktyce.

Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze prawnika.

Gdzie zgłosić brak staranności i w jaki sposób złożyć skargę na adwokata?

Image by Alicja Ziajowska

WIZERUNEK ADWOKATURY

Ustawowym zadaniem Adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej i współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich. W praktyce jawna obstrukcja procesowa przeczy stosowaniu prawa i jest słabością Adwokatury.

Image by Szymon Shields

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W BYDGOSZCZY

 

Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej popierają w milczeniu stosowanie obstrukcji procesowej w postępowaniach dyscyplinarnych, w celu uniknięcia odpowiedzialności. Opis postępowania dyscyplinarnego adw. Macieja Chmury.

Image by Szymon Fischer

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W KRAKOWIE

Zapewnienie pokrzywdzonemu dostępu do merytorycznych usług prawnych jest kluczowe w sprawach przestępstwa stalkingu. Praca adw. Angeliki Mazur - Kubowicz jest synonimem mierności i jednocześnie zaprzeczeniem rzetelności.

Adwokaci - dlaczego koledzy członków Naczelnej Rady Adwokackiej spraw dyscyplinarnych nie mają, wbrew uchwałom NRA & niezgodnie z przepisami prawa? Szczególnie w sytuacji, kiedy reszta adwokatów sprawy dyscyplinarne ma i zostaje ukarana zawieszeniem w prawach do wykonywania zawodu lub wykluczeniem z grona adwokatów.

Sławomir Maciejewski

Sławomir Maciejewski z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, który w kadencji prezesa Przemysława Rosatiego awansował w strukturach rady i pobiera wynagrodzenie z adwokackich składek, twierdzi, że sprawy finansowe i księgowe nie są przedmiotem badań rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy (tj. §50, §51 KEA).

Dlaczego więc adwokaci w Warszawie mają stawiane zarzuty, w konsekwencji których zostają zawieszeni lub wyrzuceni z Adwokatury, o czym piszą media (chociażby serwis informacyjny Rzeczpospolita, prawo.pl) skoro według Sławomira Maciejewskiego, popieranego przez Justynę Mazur i prezesa Przemysława Rosatiego - nie mogą mieć stawianych zarzutów i postępowań dyscyplinarnych?


Pełne skany pism autorstwa Maciejewskiego i Mazur w dziale: Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy.

prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie nie udzielił odpowiedzi na kierowane do niego pisma, wysyłane listami poleconymi. Mimo wezwania do udzielenia odpowiedzi, dal