top of page
Image by Samuel Regan-Asante
Image by Willian Justen de Vasconcellos

Pamiętajmy,
że mamy nie tylko 
odpowiedzialność 
za słowo, ale
również za  skutki  jakie wywołuje.

Image by Marko Tuđan
Image by isco
Image by Samuel Regan-Asante
About

Stalking to nękanie, prześladowanie, śledzenie, osaczanie pokrzywdzonego. Utrudnianie życia drugiej osobie, zagrożenie jej bezpieczeństwu. Zastraszanie oraz naruszenie prawa do prywatności i życia własnym życiem, nagabywanie, narzucanie niechcianego towarzystwa. Poniżenie i udręczenie drugiej osoby. 

 

Podszywanie się to przywłaszczenie tożsamości innego człowieka w celu wyrządzanie szkody osobistej i/lub majątkowej.

Czym  jest stalking?

About

CO ZNAJDZIESZ NA STALKING.ORG.PL ?

PRZESTAWIA (1).png
PRZESTAWIA (1).png
PRZESTAWIA (1).png
PRZESTAWIA (1).png

/ INFORMACJE O STALKINGU.

 

Przeczytaj wywiad z kryminologiem. Zobacz, na czym polega uporczywe nękanie. Sprawdź, kim jest stalker, jakie kierują nim motywy i co próbuje osiągnąć.

 

CO ROBIĆ & JAK POMÓC POSZKODOWANYM?

Szukasz wsparcia? Przeczytaj, gdzie znaleźć darmową pomoc prawną i psychologiczną. Sprawdź, gdzie i jak zgłosić stalking. Chcesz pomóc? Zobacz, jak stalking wpływa na pokrzywdzonych. Przeczytaj relacje znanych osób w książkach ich autorstwa.

 

REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA NA PRZEMOC.

Zobacz, jak reaguje społeczeństwo na przemoc. Sprawdź, jak działa Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach przestępstw uporczywego nękania. Przeczytaj, jak zachowuje się środowisko prawnicze.

JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE KARNE W PRAKTYCE?

Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonym. Przekonaj się, jak ważny jest wybór profesjonalnego pełnomocnika na przykładzie niedbałej i lekceważącej pracy adwokat Angeliki Mazur-Kubowicz z Krakowa.

/ STATYSTYKA PRZESTĘPSTW STALKINGU.

Jak wiele osób dotyka problem prześladowania? Czy policja dostatecznie chroni pokrzywdzonych? Zobacz, ilu stalkerów zostało skazanych i jak wygląda praca organów ścigania w praktyce.

Motywy

MOTYWY & CELE STALKERA.

Hejt zaczyna się niewinnie, z czasem przeradza się w coraz to bardziej uciążliwe i agresywne zachowania, często proporcjonalnie do braku działań organów ścigania i przyzwolenia środowiska.

Za motywy wskazuje się m.in. kompleksy, indywidualną zemstę, zazdrość i zawiść, negatywne postrzeganie własnej osoby, chęć zwrócenia uwagi.

Image by Sonalika Vakili

Cel: Ukaranie swojej ofiary, zniszczenie jej dobrego imienia, odebranie zasobów jakie zgromadziła, pozbawienie wiarygodności.

Image by Sunguk Kim

Cel: Doprowadzenie do odrzucenia społecznego. Pokrzywdzony, który zdobywa zasoby będące poza zasięgiem sprawcy, ma je utracić, cierpieć i poczuć się tak samo źle jak agresor.

Image by Max Tarkhov

Cel: Szkalowanie, zaszczucie i zastraszenie pokrzywdzonego. Doprowadzenie do utraty zainteresowania innych osób - poszkodowany ma stać się przeciętny, nieatrakcyjny, ubogi.

Cel: Ośmieszenie i wykpienie pokrzywdzonego. Stalker chce dać nauczkę, zaszkodzić swojej ofierze poprzez zdyskredytowanie jej osoby.

Image by Chien Nguyen Minh

Cel: Zyskanie upragnionej pozycji bez posiadania własnych zasobów, co powoduje dowartościowanie stalkera. Poniżenie pokrzywdzonego poprzez negatywne odwołanie się do jego zasobów.

Statystyka

STATYSTYKA STALKINGU.

Statystyka skazań w latach 2011-2020 za przestępstwo stalkingu w Polsce oraz ogólnopolskie badanie z 2010 roku przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Dane opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępne na: isws.ms.gov.pl i gov.pl

Na pozbawienie wolności bez zawieszenia wykonania kary za przestępstwo z art. 190a Kodeksu karnego skazano:

w 2011r. - 1 osobę na 43 winnych,

w 2012r. - 25 osób na 549 winnych,

w 2013r. - 57 osób na 792 winnych,

w 2014r. - 80 osób na 950 winnych,

w 2015r. - 93 osoby na 1021 winnych,

w 2016r. - 128 osób na 1168 winnych,

w 2017r. - 164 osób na 1228 winnych,

w 2018r. - 206 osób na 1409 winnych,

w 2019r. - 224 osoby na 1559 winnych.

Statystyki są zatrważające, a oprawcy pozostają bezkarnie na wolności. Na ok. 1.000.000 (100%) zgłoszeń od nękanych kobiet rocznie w Polsce, sąd uznaje za winnych ok. 1.500 sprawców (0,15%), z czego ok. 200 sprawców odbywa karę bezwzględnego pozbawienia wolności (0,02%). 

800.000  KOBIET

 

było nękanych w 2016 roku,

co stanowi 2,1% wszystkich

mieszkańców Polski.

 

Szacuje się, że w latach 2005-2010 pokrzywdzonymi przestępstwem stalkingu było ponad 3 mln Polaków.

263  STALKERÓW
 

tylko tylu zostało

skazanych na bezwzględne

pozbawienie wolności w 2020 roku.

 

W 2020 roku skazanych zostało

tylko 1497 oskarżonych, z czego

1234 pozostało na wolności.

70%  POLAKÓW
 

zostało pokrzywdzonych przez

rozpowszechnianie oszczerstw,

kłamstw i plotek na ich temat.

 

Co 3 respondent obawiał się wyjść z domu.

Co 6 pokrzywdzony w wyniku

uporczywego nękania utracił pracę,

a co 9 zmuszony był do

zmiany miejsca zamieszkania.

About
Image by Seven Shooter

Stalking.
Know it. Name it.
Stop it.

Działania stalkera i jego adoratorów to czyny, które zabierają ludziom prywatność, godność i spokój, pozbawiają poczucia bezpieczeństwa, zaszczuwają i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Puszczanie nieprawdziwych informacji w obieg może bezpowrotnie zniszczyć komuś innemu życie i doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że mamy nie tylko odpowiedzialność za słowo, ale również za skutki jakie wywołuje.

Serwis internetowy skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką stalkingu. Celem jest zwrócenie uwagi na powszechny obecnie problem, który to jest lekceważony i pomijany przez organy ścigania w Polsce, co powoduje, że przepis art. 190a Kodeksu karnego jest martwy.

Głównym zamysłem jest zwiększenie świadomości społecznej, poszerzenie dostępu do informacji psychologicznych i prawnych, mechanizmów popełniania przestępstwa uporczywego nękania oraz przywłaszczenia tożsamości, motywacji do aktywnego walczenia o swoje prawa, prawa członków swojej rodziny, bliskich, osób z otoczenia pomimo niskiej wydolności organów ścigania, tak by koszmarna sprawa była tylko chwilą, która właśnie mija.

STALKING. POZNAJ. NAZWIJ. ZATRZYMAJ.

GASLIGHTING. 

Forma przemocy psychicznej polegająca na  manipulacji, w której agresor umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości co do jej pamięci, percepcji. Ofiara słyszy, że jest przewrażliwiona, słaba psychicznie, wymyśla, histeryzuje, przesadza, widzi rzeczy, których nie ma, jest chora i ma urojenia. Agresor zrzuca winę na ofiarę. Pokrzywdzony ma poczuć się słaby, samotny, bezsilny, niewarty zainteresowania, nudny. Mechanizm występuje w relacjach społecznych, damsko-męskich, rodzinnych, służbowych. Pokrzywdzony ma zignorować fakty i uwierzyć w interpretację agresora.

Image by Kevin Durant

Stalking. 
Jak rozpoznać?

Stalking to poszczególne czyny przestępstwa uporczywego nękania, które mogą być bezpośrednio nakierowane na ofiarę, związane z mieniem poszkodowanego, popełnione przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (cyberstalking), przy pomocy osób trzecich lub w postaci cyberprzemocy.

Prawo
stalking.org.pl - stalking | informacje | pomoc prawna

CO ROBIĆ I
JAK POMÓC?

Stalking jest uznany za problem zdrowia publicznego. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) opracowało specjalne wytyczne, tzw. pakiety techniczne (identyczne jak w przypadku wytycznych chorób), aby pomóc państwom i społecznościom w wykorzystaniu najlepszych dostępnych metod w celu zapobiegania przemocy.

HEJT 

Hejt oznacza kłótliwe, agresywne działania mające na celu obrazić, znieważyć, wyzwać, ośmieszyć adresata. Mowa nienawiści to przestępstwo wg. definicji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Prawa i
obowiązki
pokrzywdzonych

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.

stalking.org.pl - stalking | informacje | pomoc prawna
Art. 190a KK

ART. 190a KODEKSU KARNEGO.

§1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,


podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie,

 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§4. Ściganie przestępstwa określonego w §1 lub §2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Image by Gayatri Malhotra
Reakcja

REAKCJA OTOCZENIA NA PRZEMOC.

Czy pokrzywdzeni rzeczywiście mogą liczyć na realną pomoc fundacji? Przeczytaj, jak na stalking reaguje otoczenie, w tym prawnicy.

Tworzenie plakatów

Czy fundacje w Polsce udzielają wsparcia pokrzywdzonym? Osoby dotknięte stalkingiem powinny otrzymać realną pomoc od organizacji pozarządowych. Czy w rzeczywistości liczy się kreacja przy zapalonej lampce kamery, a nie człowiek? Zobacz jak wygląda praca fundacji w praktyce.

Vintage Socks