top of page
Przestronne biuro

statystyka

STATYSTYKA
STALKINGU

Statystyka skazań w latach 2011-2020 za przestępstwo stalkingu w Polsce.

Dane opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępne na stronach internetowych: isws.ms.gov.pl i gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich gromadzi dane statystyczne o działalności sądów powszechnych i wojskowych grupowane według dziedzin prawa, instancji orzecznictwa, struktury resortu oraz podziału administracyjnego kraju. Informacje statystyczne pozyskiwane są w ramach statystyki publicznej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 tj).

W bazie statystycznej Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) publikowane są wybrane dane statystyczne informujące o działalności sądów powszechnych i wojskowych – o  ewidencji spraw i orzecznictwie – pozyskiwane za pośrednictwem sprawozdań statystycznych, kart statystycznych i ankiet. Dodatkowo uzyskać można dane statystyczne o prawomocnych skazaniach osób dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich pozyskiwane corocznie z Krajowego Rejestru Karnego (dane od 1946 roku). Istotne jest, że wolumen danych wzbogacają także informacje o prawomocnie orzeczonych rozwodach i separacjach pozyskiwane w kooperacji z Głównym Urzędem Statystycznym za pośrednictwem kart rejestracyjnych.

 

Należy podkreślić, że dane statystyczne poza publikowaniem na portalu ISWS przekazywane są do instytucji krajowych i zagranicznych m.in.: Głównego Urzędu Statystycznego, kancelarii Sejmu i Senatu, organów administracji rządowej i samorządowej, Eurostatu, ONZ, organów Rady Europy, instytucji finansowych, kancelarii prawnych, instytutów naukowych, radia, telewizji, prasy i innych odbiorców.

Informacje statystyczne uzyskać można składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej – według formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało statystykę skazań w latach 2011-2020 za przestępstwo z art. 190a Kodeksu karnego, tj. stalkingu i podszywania się pod inną osobę. Statystyka za kolejne lata jest systematycznie uzupełniana w pliku danych. Możemy się dowiedzieć, że w roku 2011, kiedy art. 190a kodeksu karnego wszedł w życie, za uporczywe nękanie zostały skazane zaledwie 43 osoby, natomiast w roku 2020, skazań było ponad 34. krotnie więcej, bo aż 1497. 

Statystyka skazań w latach 2011-2015 za przestępstwo stalkingu w Polsce.

Statystyka stalkingu 2011-2015.

Statystyka skazań w latach 2016-2020 za przestępstwo stalkingu w Polsce.

Statystyka stalkingu 2016-2020.

POBIERZ
PLIK
XLSX

Statystyka skazań w latach 2011-2020 za przestępstwo stalkingu w Polsce.

Dane opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępne na stronach internetowych: isws.ms.gov.pl i gov.pl

MASZ
PYTANIA?

Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami, wnioskami lub obserwacjami. 

"Lata w polityce nauczyły go, że statystyki są statystycznie zawodne."

- Sue Townsend, Królowa Camilla

Image by Marija Zaric
bottom of page